Danica Klopotan

U težnji da kao slikarica djeluje što izraženije i uvjerljivije, ona je marljivo gradila čvrstu osnovu za slikarstvo u maniri koja je prepoznata kao hrvatska naiva.

   
Žetva
40x50 cm
Ulje
  Žetveni dan
30x40 cm
Ulje
  Na putu u grad
40x50 cm
Ulje